Kontakt

English  German

Јавно предузеће „Национални парк Ђердап“
19220 Доњи Милановац, Србија
ул. Краља Петра I број 14а

И-мејл: office@npdjerdap.org

Телефони:

Централа: +381 (0)30 215 0066

Пријавница: +381 (0)30 215 0070

Надзорна служба: +381 (0)30 215 0072