Lovni turizam

English  German

Područje Nacionalnog parka Đerdap je istovremeno i Lovište “Đerdap“ kojim kao upravljač zaštićenog područja gazduje JP “Nacionalni park Đerdap“ Donji Milanovac.

Ovo otvoreno lovište koje karakteriše brojnost i raznovrsnost lovne faune i kvalitet trofeja obuhvata delove masiva Severenog Kučaja, Miroča i Štrpca koji gravitiraju prema Dunavu, ako i samu reku u dužini od oko 100km. Zastupljena je jelenska i srneća divljač, divlje svinje, zec, a nije retkost ni susret s vukom, šakalom i lisicom. Brojnost i raznovrsnost lovne faune, kvalitet trofeja i osobito potpuna prirodnost ponašanja divljači pružaju nezaboravan sportski i lovački doživljaj u izuzetno očuvanom prirodnom prostoru Lovišta “Đerdap“. Usled velike opreznosti divljači uzrokovane njenim potpuno prirodnim ponašanjem, lov u Nacionalnom parku Đerdap ima sva svojstva pravog iskonskog doživljaja, iziskujući od lovca dobru fizičku pripremljenost, veliko strpljenje, kao i produbljeno poznavanje životnih navika divljači.

Lovište “Đerdap“ adekvatno je opremljeno lovnim i lovno-tehničkim objektima: stabilne čeke, čeke na drvetu, hranilišta za jelensku i srneću divljač, hranilišta za divlje svinje, hranilišta za sitnu divljač, pojilišta. Lov sa čeka pruža potpuni lovački užitak, dok ništa manji izazov ne pruža ni otvoreno lovište u šta su se mogli uveriti brojni lovci iz zemlje i inostranstva. U Lovištu Đerdap lov je profesionalno organizovan, uz puno poštovanje lovne kulture i tradicije lova u Srbiji.