Jezik

Info

English  German

Lovište “Đerdap“ adekvatno je opremljeno lovnim i lovno-tehničkim objektima: stabilne čeke, čeke na drvetu, hranilišta za jelensku i srneću divljač, hranilišta za divlje svinje, hranilišta za sitnu divljač, pojilišta. Lov sa čeka pruža potpuni lovački užitak, dok ništa manji izazov ne pruža ni otvoreno lovište u šta su se mogli uveriti brojni lovci iz zemlje i inostranstva. U Lovištu Đerdap lov je profesionalno organizovan, uz puno poštovanje lovne kulture i tradicije lova u Srbiji.